Jan Svenungsson
Duty Now For The Future

"Future Lies Ahead"


black and white photograph 1900-1995.

"Surrealisten och metafysikern Giorgio de Chirico är en konstnär som Jan Svenungsson emellanåt bearbetar. I de Chirico's surrealistiska roman Hebdomeros finns en scen där ett tåg rusar fram genom en folkmassa.
1995 besöker Jan Svenungsson de Chirico's grekiska födelsestad Volos. I stadens rådhus hittar han bilden på ett mycket litet ånglok som kommer rusande i full karriär i mitten av en gata. Det är fullt med folk, ingen verkar ett dugg bekymrad. En overklig men fullständigt realistisk bild."

back to text | installation view Norrköping 1998