Invigning av den Tionde skorstenen, Uppsala 10 oktober 2015

Helena Persson speaks at the inauguration of the Tenth Chimney in Tegnerparken, Uppsala. October 10, 2015.

TALK main page

.