TILLBAKA TILL: FÖREGÅENDE SIDA // START													
		


– Jag inledde med en journalistisk fråga – en journalist söker en dramatisk struktur – och fick ett eftertänksamt svar som i sin beskrivning av impulsen till arbete fokuserar mer på lusten att undersöka HUR man kan arbeta, än på att leverera några snabbsmälta svar på VARFÖR. ÖVER TILL ANNIKA (1)

– Är detta riktigt uppfattat: att du glider in i ett arbete via lusten till ett speciellt ljus, eller känslan för en viss sorts plats – och att innehållet (det avläsbara) smyger sig in under tiden? Eller projicerar jag mig själv på dig nu? ÖVER TILL ANNIKA(2)

– Oavsett din egen process: hur önskar du att åskådaren skall närma sig bilderna? Vilken roll spelar det för dig HUR åskådaren uppfattar din bild? ÖVER TILL ANNIKA (3)

– Vad är du rädd för? ÖVER TILL ANNIKA(4)

BACK TO INDEX//BACK TO BLIND CHOICE