Jan Svenungsson

"Om att förstå allt – Hebdomeros väg till insikt" in: AT 60, Fazola, Lund 1997