Jan Svenungsson

Text for exhibition catalogue: Aurora 3, Helsinki, 1989Under rekognoscering en natt stötte två patruller samman när de tog skydd i ett övergivet hus. Båda misstog sig först och utgick från att den andra var utsänd av en annan avdelning inom de egna styrkorna. När så inte befanns vara fallet valde man trots detta att av rent praktiska skäl samarbeta under natten. ty det framkom att den information de belägrade var i behov av för att möjliggöra en utbrytning, var densamma som den de belägrande väntade på för att kunna starta sin slutoffensiv. genom att gemensamt organisera spaningen hoppades man kunna insamla de nödvändiga uppgifterna på ett mer effektivt sätt, och därigenom skulle värdefull tid kunna sparas.

Jan Svenungsson