Jan Svenungsson

"I glappet mellan olika verkligheter", in: Aftonbladet, 10/1 1987Å ena sidan landskapsrum. Tunga. Dunkla. Melankoli. Lite "Nordiskt Ljus"; vida skogar när skymningen faller och allt det där. "Känsligt" måleri.

Å andra sidan fragment, obegripliga symboler och brott mellan oförenliga språk. Nihilism. "PostModernism".

En ogenomtränglig vit, skarp form glider in från vänster. I ett hörn fragment av en människa. En planka sticker upp ur färgen och en bild klippt ur en konstbok seglar runt i smeten. Något liknar en bro, en kloak eller kanske en flaska.

Innehållet om det finns kan innehåll finnas glider obehindrat omkring ute på isen. Kanske kan jag nå det om jag tar sats, eller också går jag ner mig i en vak. Eller i ett glapp, som konstnären själv brukar benämna det han försöker åstadkomma. Ett glapp mellan olika verkligheter.

...om det man inte kan tala därom kanske man kan bilda sig en uppfattning...

Det märkliga med Max Book är att han lyckas vara så tydlig.

Jan Svenungsson