Jan Svenungsson

"Coffee-to-go", in: SITE, 15.2005


Jag undrar ofta vilket ändamål de ansamlingar av apotek och bagerier man finner i vissa kvarter i Berlin har. Eller caféer – som alla erbjuder coffee-to-go. Inom en omkrets på mindre än hundra meter från korsningen Leipzigerstrasse/Friedrichstrasse finns det sju sådana ställen. Finns det någon logik här som jag inte har inblick i? Någon sorts Berlinsk idiosynkrasi, som fortfarande behåller sin giltighet efter de två exceptionella systemens bortgång? Om man fortsätter i riktning mot Checkpoint Charlie, så kunde man två hus nedanför vårt på Mauerstrasse (ett namn som hänvisar till den icke längre existerande stadsmuren) tidigare finna 'British Bookshop". Det var en verklig oas – för mig. Men trots det var dess relativa brist på kunder oroande, och för ett par år sedan så stängde den. Bussturister och filmteam verkar inte vara några stora bokkonsumenter. Livets märkliga karaktär i detta område hade haft sitt pris, tillsammans med Internets framväxt. Lokalen stod tom länge, men nu är den uthyrd igen. Den har förvandlats till ett showroom för minimalistiska vitrinskåp och skyltningsanordningar. Så synd.

Jan Svenungsson
(Translator unknown)