Jan Svenungsson

November 1989, Galleri Engström, Stockholm, 1989Observatörer som beskrev läget i staden förmedlade bilden av leende människor, fulla av förväntan och entusiasm. Torget låg öde, trafiken flöt utan problem och överallt härskade lugn och ordning. Alla tecken tydde på att man kunde se framtiden an med tillförsikt.

JAN SVENUNGSSON