Jan Svenungsson

"Bort med moms på galleriprovision", Dagens Nyheter, 23.3.1991SKATTEREFORMEN har inneburit ett försvårat läge för den svenska konstnären. En mängd nödvändiga utgifter har stigit, och i de inkomstskikt som den absoluta majoriteten av konstnärerna befinner sig blir skattesänkningen marginell.

Konstnären köper tjänster av snickare, gjutare, fotografer, speditörer, tryckare m fl. Alla dessa tjänster är momspliktiga. Konstnären kan inte kvitta moms eftersom han officiellt är "momsbefriad".

Nu har skatteverket även lagt moms på galleriprovisionen, en stor utgift för yrkesverksamma konstnärer. Följaktligen stiger försäljningspriset på konstverket samtidigt som konstnärens del av priset krymper.

Detta sker i ett läge då hela konstmarknaden sviktar och ett nytt förslag om skärpt förmögenhetsbeskattning syftar till att få folk att avstå från att köpa konst över huvud taget. Sälj i ateljen! säger skatteverket, där är inte försäljningen momspliktig.

Man glömmer helt bort att konstnären genom utställningar upprätthåller ett samtal med allmänhet, kolleger, kritiker och institutioner.

För konstnären är galleriets främsta funktion inte att vara en försäljningsplats, utan galleriet fungerar som en offentlig plats där mötet mellan konsten och publiken kan äga rum.

Att sälja sin konst i ateljén däremot reducerar konsten till en vara.

Vad vinner vi på att försvåra för konsten att ställas ut?

Vad vinner vi på att ytterligare försvåra för aktiva konstnärer att försörja sig på sitt arbete?

Ta bort momsen på galleriprovisionen!

Ernst Billgren, Helen Billgren, Max Book, Cecilia Edefalk, Ann Edholm, Felix Gmelin, Anna Nordenskiöld, Håkan Rehnberg, Stig Sjölund, Jan Svenungsson, Sofie Tottie, Johan Widén, Fredrik Wretman, Martin Wickström.