Jan Svenungsson

"Befästa en stad", in: Siksi # 2, 1988"Quelle plus grande folie que celle de cet homme, perdu maintenant parmi les assiégeants de la ville qu'il a construite, et qu'il a faite imprenable!"*

Först trodde jag att jag skulle kunna befästa en stad, vilken som helst, och att jag skulle kunna undgå ansvar för dess plan. Som om muren vore det enda intressanta. Sedan insåg jag att min föreställning om en möjlig avsiktslöshet var en illusion, men att det också vid ett givet tillfälle skulle vara omöjligt att säkert förutsäga stadens framtida roll och betydelse för sin omvärld. Jag valde att förlita mig på intuitiv och plötslig insikt, med förhoppning om att konsekvenserna skulle föra mig vidare. Och de som jag trodde icke ordnade städerna visade sig i efterhand bilda något som liknade ett mönster, vilket inte enbart bjöd på skönhetsupplevelser.

Jan Svenungsson

Den fotografiska bildens trovärdighet är en av dess mest FÖRTJUSANDE egenskaper.