Jan Svenungsson
My Man Rays

Mina Man Ray: 8 januari, 1977


"Rayografi är Man Rays beteckning på en viss sorts fotografi gjord utan kamera, en teknik han säger sig ha uppfunnit.

En rayografi kommer till utan negativ, genom att föremål ställs direkt på, eller hålls ovanför, fotopappret samtidigt som ljuset tänds i mörkrummet. En sådan bild finns bara i ett exemplar, vilket ger den en särskild status i förhållande till det vanliga fotografiet, som utgörs av en förstoring från ett negativ.

Man Ray fotograferade vanligen av sina rayografier och kunde därefter mångfaldiga dem utan problem."

description | dates index | Mina Man Rays / My Man Rays | books and catalogues index | Skapandet av Man Ray (2004)
back back to indexpage forward