Jan Svenungsson

Hellström, Göran. "Konsten att bygga en skorsten",

in: Konstvärlden & Disajn, Nr 7, 2008


En skorsten bland träden, mitt i skogen. Är det vettigt? Ja, det kan man fråga sig, men Jan Svenungsson gör konst av det. Han har byggt ett antal skorstenar, närmare bestämt åtta stycken (en nionde är på gång), varav den senaste som blev klar finns invid Wanås slott i Skåne. En 17 meter hög skorsten i rött tegel mitt bland de ståtliga träden i slottsparken.

Är det konst?

Jan Svenungsson ger själv svaret i en nyutkommen bok: Bygga Skorsten, Atlantis, där han i form av dagboksanteckningar har följt projektet: "Konst = Det som någon som kallar sig konstnär lyckas övertyga andra om att betrakta som konst. Då är det konst för dem. Om det sen är bra konst är en annan sak."

Jan Svenungsson skriver på ett lättfattligt och engagerande sätt hur han deltar i sitt skorstensprojekt. Hur han jobbar som hantlangare år murarna, hur han bemöter skeptiska reaktioner och mellan varven funderar han på konst och gör reflexioner ur konsthistorien. Dagboken har ursprungligen publicerats i Kristianstadsbladet i samband med att skorstenen byggdes på plats under några månader förra sommaren.

Förutom Svenungssons egen text, finns även introduktioner till hans konstnärskap av Catharina Gabrielsson, Jörn Heiser och Marika Wachtmeister. Den senare energisk drivkraft bakom Wanås skulptursamling.

Betyg [ddddd]

Lättsam introduktion till en spännande konstnär!

Göran Hellström