Jan Svenungsson

Holm, Karin. "Jan Svenungsson: Framtidens namn",

in: Hallandsposten, 25.11.2006


Jan Svenungsson riktar in sig på kommande Halmstadbor i verket “Framtidens namn”.
– Mitt monument hyllar de maktlösa, de nyfödda barnen.

I konstnärens skulpturförslag är en drygt fyra meter hög sten i granit som ska placeras i Kapsylparken, på gräsplatån intill stadsbiblioteket. I stenen präglas namnen på alla de barn som föds i Halmstad det sista år som föregår 700-årsfirandet, mellan 1 juni 2006 och 31 maj 2007. Följdriktigt är namnlistan ännu inte klar, och Jan Svenungsson får, om han vinner omröstningen, vänta in statistikuppgifter om födda barn.
– Jag ville använda tidsaspekten på ett konkret sätt. De här barnen blir den första generationen efter jubileet, kanske är några av dem ihågkomna om ytterligare 700 år. Så länge räknar jag med att graniten kommer att överleva.
– Namnen är intressanta ur flera aspekter, inte minst blir de ett samtidsporträtt och en katalog över vilka namn som är populära 2007.
– I Jans modell på Stadsgalleriet presenteras en lista med föregående års namn, där finns till exempel Neo och Erik med.
– Neo har förmodligen sitt ursprung i filmen Matrix, kanske kommer det att vara bortglömt om några århundraden. Erik däremot kunde pojkar döpas till även när Halmstad grundades.

Jan Svenungsson är född 1961 och bor i Berlin. Den granitsten han arbetat med har en vriden form.
– Jag vill ge känslan av att den alltid funnits på platsen, den har liksom borrat sig upp ur underjorden.

Karin Holm