Jan Svenungsson

Jönsson, Dan. "Litterära Strövtåg", in: Sydsvenska Dagbladet, 30.3.1999Det finns en novell av Borges - "Boken av sand" - i vilken berättaren av en kringresande man från Orkneyöarna förvärvar en bok med ett oändligt antal sidor. Fascinationen i att vara ägare till den orimliga boken utan varken början eller slut övergår mycket snart i fasa: "Jag tyckte att den var mardrömsartad, ett obscent föremål som kränkte och besudlade världen."

Giorgio de Chiricos "Hebdomeros" är visserligen inte oändlig. Tvärtom, skulle man väl snarare kunna säga, är denna poetiska och mytologiskt färgade berättelse från konstnärens grekiska födelseö ett föredöme av koncentration med sina bara hundratalet sidor. Ändå får jag Borges novell i huvudet när jag ser jan Jan Svenungssons nya svenska översättning på Anders Tornberg Gallery i Lund.

Svenungssons tolkning är gjord i ett enda, hantextat exemplar, illustrerat med nytagna bilder av de Chiricos eget Volos. De plakatstora boksidorna täcker galleriets väggar på ett sätt som låter boken ta initiativet och "föra" läsaren genom texten i en högst konkret bemärkelse. Här och var finns läsfåtöljer utplacerade, som för att antyda en möjlighet att drökja kvar och sjunka in i texten som i ett landskap - utan att behöva anpassa sig till dess händelseförlopp.

Av läsningen normala bläddrande blir här en annan, mer oförutsägbar rörelse. Läsaren (eller betraktaren, eller besökaren) får ströva fritt genom texten; plocka upp en formulering här, en metafor och en beskrivning där som när man plockar stenar längs en strand (ett förhållningssätt som inom parentes kan rekommenderas just i "Hebdomeros" fall; sträckläst blir den annars gärnas lite övertung)

Resultatet är - inte "obscent" och "mardrömslikt" precis, men ändå oroande. Att befinna sig innanför pärmarna till denna bok alstrar en egendomlig verklighetskänsla - som om världen utanför plötsligt blir mindre tydlig, tappar i valör och färg gentemot dessa överdimensionerade textsidor med sina mångskiktade betydelselager. Litteraturen är större än verkligheten.

Dan Jönsson