Jan Svenungsson

Karlstam, Cristina. ”Konsten mitt i hetaste nyhetsflödet”,

in: Uppsala Nya Tidning, 15.2.2003


I Moderna museets serie Udda veckor är det just nu Jan Svenungsson som disponerar den vita kuben i de tillfälliga lokalerna på Klarabergsviadukten i Stockholm.

Jan Svenungsson (med Uppsalaförflutet och med nuvarande bostadsadress den vitala konststaden Berlin) är en av de konstnärer som vetat att utnyttja Udda veckor-konceptets ad hoc-karaktär till fullo. Med sin installation av dagboksblad, tidningscitat och målningar i och runt kuben placerar Svenungsson konsten mitt i det allra hetaste nyhetsflödet. Psycho Mapping the Current Crisis är verkets titel.

Utgångspunkten är händelserna 11 september 2001, då världskartan på några minuter ritades om. Det är ett datum som för de flesta innebär ett före och ett efter, och Svenungsson har valt att gestalta skeendet efter katastrofen i New York genom att gå på två spår.

I det ena har han följt New Yorks Times rapporteringar och kommentarer: chocken, handlingsförlamningen, kampen mot terrorismen och i dessa sena dagar det alltmer uttalade hotet om militärt ingripande mot Saddam Hussein och Irak. Parallellt med dessa texter löper konstnärens egna dagboksanteckningar, nedkastade i hast på vita papper och innehållande allt från reflektioner över världsläget till noteringar om galleri- och museibesök, egna projekt, möten med gallerister och konstnärer, liksom planerna inför det projekt vi nu ser stå färdigt på Moderna museet.

Kopplingen mellan de officiella och de privata noteringarna ger en bred och på många sätt avslöjande bild av informationssamhällets styrka och svagheter, men visar också inte minst diskrepansen mellan de officiella ställningstagandena och den privata människans dagliga liv. Sanningen, om nu någon fortfarande trodde att ett sådant begrepp kunde brukas med någon trovärdighet, relativiseras med obönhörlig tydlighet. Visuellt sker detta inte minst genom de 20 målningar, alla beskrivande samma kartbild från Irak med omgivande länder.

Här har Svenungsson använt sig av färgerna för att med nästan pedagogisk tydlighet markera hur fokus hela tiden flyttas, hur allt tal om centrum och periferi bara är teori och konstruktion och hur de tillfälliga relationerna mellan olika maktcentrum ständigt förändras. Det som är centrum idag kan ligga i medieskugga i morgon, det land som i går tycktes befinna sig i brännpunkten för skeendet blir i morgon bara en kuliss i helheten. Allt markeras genom färgvalet.

Till yttermera visso har Svenungsson genom att använda kartbildernas färger till bakgrundsmåleri i och utanför kuben skapat en både tematiskt och estetiskt väl sammanhållen helhet. Så kan den samhällsengagerade konsten anno 2003 se ut när den är som bäst.

En vecka återstår av Jan Svenungssons utställning, och det är inget som säger att den inte har hunnit förändras ytterligare innan den tas ned nästa söndagskväll. Bättre än så är det svårt att tänka sig att det här flexibla utställningskonceptet kan utnyttjas.

Cristina Karlstam