Jan Svenungsson

Jönsson, André. "Svenungssons skorsten står mitt i skogen",

in: Kristianstadsbladet, 25.7.2007


Nu är den invigd. Jan Svenungssons 17 meter höga "Den åttonde skorstenen" är det senaste tillskottet i Wanås permanenta utställning.

Det var i det ihärdiga midsommarregnets efterdyningar som årets andra vernissage på Wanås avlöpte. Invigningen klarade sig undan skurar, men helgens skyfall hade satt sina spår i skogen. Gångstigarna hade till stora delar förvandlats till gegga. De förutseende hade gummistövlar, men långt ifrån alla.

Det började med invigningstal utanför caféet. Marika Wachtmeister hälsade besökarna välkomna och Birgitta Flensburg, chef för Göteborgs konstmuseum, förrättade den officiella invigningen.

Hon talade om skorstenen som "surrealistisk prosa där tolkningen överlåts till betraktaren".

Konstnären Jan Svenungsson såg glad ut när han talade efter Birgitta Flensburg. Han tackade alla som hjälpt till, varnade för den dyiga vägen till skorstenen och ledde sedan vägen genom parken till sitt 17 meter höga verk.

Besökarna överöste Jan Svenungsson med frågor så fort truppen var framme.

- Vet du hur många stenar det är i konstruktionen? Är den tät? Vad är det för slags tegel?

- Teglet är från Tyskland, svarade konstnären.

- Hur kan man bygga ett så högt torn? frågade en liten flicka förundrat.

- Ja du, man staplar sten efter sten efter sten ovanpå varandra. Sedan måste man ha en ställning till hjälp också, svarade Jan Svenungsson.

De flesta frågor verkade härröra från förundran över konstruktionen, snarare än över konstfunktionen. Jan Svenungsson verkade inte bekommas av det, utan svarade så gott han kunde på de flesta frågorna. Som till exempel varför han valt platsen han valt.

- Om man tittar på platsen där skorstenen står är det lätt att se att den bara kommer att passa bättre och bättre in de kommande 50 åren.

André Jönsson