Jan Svenungsson

Rydén, Lena. "Test 112", in: Nutida & Fotografi, Stockholms Auktionsverk 2011 (internet)


Likt livet självt - delvis slumpartat, delvis resultatet av viljemässiga val - hakar Svenungssons olika teman i hans konst i varandra. Skorstenarna återkommer som monumentala skulpturer i tegel, som fotografier monterade i skulpturala ramar, som teckningar, som ämnen i hans konstteoretiska texter.
Under början av 1990-talet kom Svenungsson, av olika anledningar, in på ämnet blod. Ett fundamentalt och allmängiltigt material, som det är omöjligt att inte göra associationer kring. Blodet, själva det pulserande livet, fick bli utgångspunkten för en serie bilder som i huvudsak undersökte andra teman: måleriet - förhållandet mellan original/kopia eller figurativt/non-figurativt. Värdegrunder intimt förknippade med den traditionella västerländska konsthistorien.

Utgångspunkten för blodmålningarna, av Svenungsson betitlade som Test och sedan numrerade i nummerordning, går delvis att spåra tillbaka till sent 1970-tal. Med fotostatkopior som underlag gjorde han fläckakvareller som han sedan rutade upp och målade av. I en intervju från 1993, med anledning av bland annat en utställning med Test målningar på Galleri Engström i Stockholm, beskrev Svenungsson sitt arbete med de 21 första verken: "Jag har gjort tjugoen målningar som samtliga kallas för "Test". Målningarna är abstrakta, om än inte nonfigurativa, eftersom de bär likhet med ett slags fläckar. Jag har arbetat i två steg med framställningen av målningarna. Först gjorde jag slumpmässiga akvareller med syftet att få färgen att uppföra sig som blodfläckar. Sedan valde jag ut vissa av dessa slumpvisa akvareller för bearbetning, som innebar att jag minutiöst målade av och förstorade upp dem på pannåer och dukar i olika format".

Arbetet med Test målningarna har fortgått, parallellt med andra projekt, under många år med den senaste bilden i serien daterad år 2009.

Svenungsson återkommer ofta till samma motiv, men med utgångspunkt från ett annat håll, där nya och gamla erfarenheter skapar en ny bild. Konsten är, precis som livet, en ständigt pågående process.

Lena Rydén