Jan Svenungsson

Förberg, Patrik. "Virtuell skorsten i verkligheten",

in: Längs Strömmen, , Norrköping 1998


Konstnären bör, med intellektets hjälp, sträva efter en syntes av dröm och verklighet, av medvetet och omedvetet.

Andre Breton, 1930

DET ÄR ENKELT SOM EN DRÖM, skriver Jan Svenungsson om sitt tävlingsförslag till Längs Strömmen. "Aldrig någonsin har en industriskorsten av tegel setts stiga direkt upp ur en flod, intill ett hus som är mer än dubbelt så högt som skorstenen." Konstnärens tanke är att mura en fjorton meter hög skorsten i Motala ström, en bit utanför Arbetets museum. För att visualisera detta har han målat in skorstenen på ett stort färgfotografi och gjort en modell över det område där den är tänkt att stå.

Det är en märklig syn: den i Norrköping så vanliga skorstenen är förvandlad till ett absurt föremål, på gränsen mellan konstobjekt och arkitektur. Ändå reser den sig ur Strömmen med en självklarhet som om den funnits där sedan länge. Det röda teglet speglar sig i Strömmen.

Personligen säger sig konstnären inte vara intresserad av skorstenar som arkitektonisk kategori eller bestånd - utan som verktyg, möjlighet och språk.

För Norrköping har skorstenen naturligtvis stor betydelse, som en potent symbol och ett monument som minner om den forna industristaden. Fabrikerna och industrierna i Holmenområdet har eller kommer att få nya funktioner, medan deras exteriörer bibehålls som minnen av en tid som flytt. Jan Svenungssons skulpturala tillägg skulle radikalt påverka läsningen av det omgivande Industrilandskapet.

Att mura en skorsten under vatten och upp genom ytan kan ses som ett ogenomförbart, illusoriskt trick. Redan 1916 byggdes dock Strykjärnet, då en mycket modern byggnad, och i dess källare stod man och arbetade under vattennivå! För att förverkliga sin dröm har Jan Svenungsson anlitat en teknisk konsult och möjlig entreprenör, som tagit fram en kortfattad arbetsbeskrivning av projektet, samt byggtekniker som har gjort en teknisk ritning över skulpturens konstruktion, allt för att lösa de praktiska problemen vid ett uppförande av skorstenen.

Jan Svenungsson har tidigare arbetat med skorstenen som objekt i bl.a. fotografier, skulpturer och teckningar. I projektet Spelets regler 1993 placerade han skyltar vid Stockholms ström med texten "I morgon påbörjas byggandet av en tjugofyra meter hög rund skorsten på den markerade platsen." Platsen låg mellan Riksbron och Norrbro, mitt i Strömmen. Skorstenen uppfördes aldrig. Detta konstverk var en lek med våra förväntningar, farhågor och förhoppningar.

Projektets titel Virtuell skorsten i verkligheten kan tolkas som en ordlek. Virtuell verklighet eller virtual reality är en datorgenererad skenvärld, där allt synes möjligt. Skorstenen är inmålad i Jan Svenungssons fotografi, och påminner om en datormanipulerad bild. Det återstår att se den uppförd i Strömmen - i verkligheten.

Patrik Förberg