Jan Svenungsson

Wachtmeister, Marika. "En öppen bok på väggarna",

in:Kristianstadsbladet , 7.4.1999


Texter i konstverk har blivit vanligare och vanligare. Radikalast är kanske Jenny Holzer med sina löpande texter i neon men även Lawrence Weiners (Malmö Konsthall) konstnärsskap kretsar kring det skrivna ordet.

På Anders Tornberg Gallery går Jan Svenungsson ännu längre. Hans konstverk bildar en öppen bok i rummet. Det är en installation av handskrivna stora pappersark anpassad till galleriets lokaler. Installationen kombinerar gammaldags handskriven text med datateknik.

Konstnären har via datorn räknat ut hur många sidor som får plats på väggarna och hur mycket text per sida. Sedan har han satt igång.

Texten utgörs av Jan Svenungssons översättning av Giorgio de Chiricos bok Hebdomeros från 1929. Romanen utgör en klassiker inom surrealismen. Jan Svenungsson har översatt den komplicerade texten från franska till svenska.

Besökarna inbjuds att sitta ned och läsa texten om den fiktiva romangestalten Hebdomeros. Jag fängslas av det vackra språket och försvinner i texten om en liten flicka med fjärilar.

Jan Svenungssons konstnärsskap har under lång tid kretsat kring skorstenar. Han har fotograferat men även byggt större skorstenar i tegel. Hans nya verk har tillkommit under en lång process från 1986 då han började med översättningen. Därefter besökte han den surrealistiske konstnärens Giorgio de Chiricos födelsestad i Grekland där han fotograferade plaster som nämns i boken (sic!). Vissa fotografier avbryter textsidorna.

Vi lider brist på tid i dagens samhälle. Alla jäktar och stressar. Många konstnärer ägnar sig dock åt en stilla protest genom att tillåta sig att göra saker långsamt. Flera åtar sig projekt som är absurt omständliga och tidskrävande. Tiden utgör en tydlig del av verken och inger en form av lugn. Konstnärer gör oss observanta på det som just är plågsamt idag - bristen på tid. Jan Svenungssons installation är vacker - de textade sidorna löper längs väggarna med Svenungssons tydliga handskrivna bokstäver på linjerat papper. Det är exakt samtidigt som handen blir tydligt närvarande.

Det romantiska inslaget är påtagligt men en sorg. I datatider tappar många sin egen handstil, den måste övas precis som pianospel och handen förlorar det lätta flytet mellan sidorna när mobilen och emailen dominerar.

De textade sidorna påminner om munkars idoga arbeta med att pränta ner bibliska historier. Med nöje njuter vi också av dessa gamla böcker med sirliga bokstäver och häpnas över tidsåtgången.

Jan Svenungssons utställning är meditativ och förankrad i många kreativa processer - skrivandet lika väl som konstskapandet, fotograferingen men också översättningsarbetet vilket kräver såväl vetenskaplig exakthet som en stor lyhördhet. Jan Svbenungsson redovisar sitt möte och umgänge med den originelle surrealsitike konstnären Giorgio de Chirico. Resultatet är en originell och vacker utställning.

Marika Wachtmeister