Jan Svenungsson

Hultén, Pontus. "Jan Svenungsson",
in: The Pontus Hultén Collection..., Moderna Museet 2004


En konstnär av samma slag som Marcel Duchamp, som utvärderar olika sätt att vara konstnär. Hans verk är mycket konsekventa, de går från steg till steg och är ibland lika svåra att förstå som Duchamps. Få unga konstnärer ställer så grundläggande frågor så tydligt och så komplext.

Jan Svenungsson utvidgar ständigt sitt forskningsfält med energi och en fenomenal talang för välkoordinerat nytänkande.

Pontus Hultén