Jan Svenungsson

Springfeldt, Björn. "Jan Svenungsson...",

in: Moderna Museet c/o Malmö Konsthall, Malmö 2003


Jan Svenungsson, som är bosatt i Berlin, driver flera parallella projekt, vart och ett av dom kan se ut som ett eget konstnärskap: målare, fotograf, tecknare, skulptör, grafiker, översättare och skribent. " ...jag hyser en kanske naiv dröm om att en dag skall "den stora gestalten " bli tydlig, som när en nyanlagd stad äntligen börjar fungera och projicera en sammanhängande identitet".

Sedan 14 år är skorstenen ett av projekten. "Jag snubblade över en bild av en skorsten när jag sökte material för ett projekt i tidskriften "Hype" 1988. Sen bestämde jag mig för att använda samma motiv för ett "fotoobjekt", med fem stycken specialinramade varianter av bilden (olika fotografier av samma motiv). Detta verk fungerade så bra att jag ville göra flera, för att se hur långt projektet skulle gå att driva - och så småningom fick jag den galna idén att kanske skulle jag kunna bygga mitt motiv...".

Denna "galenskap" har hittills lett till sex skorstenar, murade i tegel och i full skala, den första utanför Moderna Museet på Skeppsholmen, 10 meter hög (sedermera riven), en i Taejon, Korea, 11 meter, en i Kotka, Finland, 12 meter, en i Drewen, Tyskland, 13 meter, en i Norrköping, 14 meter och en i landskapet utanför Münster i Tyskland, 15 meter.

Här möter vi en poetisk metafor som ställer rader av frågor. När vi nu befinner oss i slutet av den industriella eran och det slutat ryka ur skorstenen, vad kommer härnäst? Vilka processer övertar nu rollen som omvandlare av materien? Kommer det otvivelaktigt maskulina projekt som industrialismen var nu att ge utrymme också för kvinnliga energier? De nämnda frågeställningarna är bara exempel på sådana möjliga att ge ord, bilderna och skulpturerna pockar på långt fler när man står inför dom.

Björn Springfeldt