Jan Svenungsson

Castenfors, Mårten. "Jan Svenungsson gav sig ut på midsommarnatten...",

in: stART 98, Stockholm, 1998


Jan Svenungsson gav sig ut på midsommarnatten, den ljusaste och romantiska av nätter, och fotograferade sin pelare. Därefter har han med datorns hjälp raderat bort pelaren - gjort dess metall genomskinlig - och därigenom berikat vintermörkret med minnet av den varma sommarnatten. Det vi ser är reminiscensen av en plats, omgivningen är densamma, men förnimmelsen är ny.

Mårten Castenfors