Jan Svenungsson

Castenfors, Mårten. "Jan Svenungsson: Psycho-Mapping Scandinavia",

in: Svenska Dagbladet Internet, 7.3.1998


Galleri SvD presenteras Jan Svenungsson som mars månads konstnär. Jan Svenungsson, född 1961, bor och verkar i Berlin, och han är också knuten till Högskolan för fotografi & film i Göteborg.

För några kanske Svenungsson mest är känd för sina fotografiska och skulpturala skorstenar, för andra förknippas han med ett skrämmande vackert blodfläckat måleri och ett envetet tecknande.

Själv ser sig Svenungsson dock varken som målare, tecknare, fotograf eller skulptör utan som idékonstnär vars idéer av inre nödvändighet kräver olika uttryck i form och material.

Under de senaste åren har Svenungsson i olika projekt fokuserat sig vid upprepning och utfört studier kring mänskliga tillkortakommanden. I centrum har ofta funnits vår fåfängliga önskan att exakt styra tillvaron, i Svenungssons fall det rent praktiska problemet att utan avvikelser korrekt avbilda en bild. I de olika projekten, omgärdade av oundvikliga konstnärliga misstag, skymtar en värld där förvirring och upplösning råder, där logiken skevar och gränsen mellan kontroll och kaos synes svävande.

För SvD presenterar Svenungsson ett projekt kallat "Psycho-Mapping Scandinavia" vilket består av 66 teckningar som kan aktiveras antingen genom kaos eller kontroll, genom en slumpgenerator eller i en strikt sekvens.

Projektet kan liksom livet påstås utspelas i konflikten mellan vår lust till kaos och vår vilja till kontroll.

Mårten Castenfors