Jan Svenungsson

af Malmborg, Estelle. "Torn 3 till försäljning",

in: Auktionstidningen, Nr 1, mars 2008


3 frågor till Jan Svenungsson inför försäljningen av Torn 3 på Moderna Kvalitén i vår.

Hur kommer det sig att du började arbeta just med skorstenar?
Jag skulle illustrera en dikt, i den coola tidskriften Hype 1988. I dikten fanns en rad om höga hus. Jag hittade en bild av en skorsten som verkade passa, om den publicerades upp och ned... Sen plåtade jag samma skorsten igen och använde i "foto-objekt". Jag insåg snart att skorstenen var ett enastående motiv. Alla hade olika åsikter om vad den betydde och stod för. Jag tänkte jag kunde exploatera deras fantasier. Det håller jag på med än idag.

Du var tongivande i debatten om fotografiets roll i slutet av 1980-talet. Hur har synen på fotografi förändrats?
När jag började hade fotografiet fortfarande ett sanningsanspråk - men i konstvärlden hade det ingen status. Fotot sågs som ett spår av en oberoende händelse eller plats. Denna föreställning kunde jag spela med. Förväntningar kunde manipuleras. Vad händer om man inte presenterar fotot som ett fönster mot verkligheten - utan som en spegel för betraktaren? Idag är läget helt annorlunda, främst på grund av den digitala revolutionen. Manipulationen är det förväntade. Alla vet att sanningen är relativ, precis som den är i en målning. Istället för att uppfattas som ett fönster mot verkligheten har fotot blivit en öppning mot en teaterscen. Fotografiets särställning och utanförskap har försvunnit. Jag beklagar det faktiskt!

Du arbetar ofta med förhållandet mellan original och kopia, kan du berätta något om det?
På åttiotalet var det mycket teori om autencitet, original och kopia. Jag tog till mig det som var användbart. Jag försöker skapa mening i världen... eller snarare hjälpa till att göra det. Vad annat kan man göra? Men var skall man börja? Ett sätt är att medvetet och obsessivt upprepa, kopiera och översätta de bilder och teman som jag av något skäl en gång har fastnat för. Men det finns en väsentlig skillnad mellan mig och en maskin: jag kan inte stänga av mina känslor och jag måste tro på det jag gör. Det innebär att kopian alltid måste överträffa originalet - på något sätt. Det uppstår långa kedjor av avbildningar. Då och då sker mutationer, som är det egentliga målet med alltihop.

Estelle af Malmborg