Jan Svenungsson

Uddén, Johanna. "Den tionde skorstenen", in: Mod, minnen och äventyr – en vandring för stora och små bland Uppsalas offentliga konst, Uppsala Kommun 2019


Här i Tegnerparken finns sådant som brukar finnas i parker. Stora gräsmattor. En lekplats. Höga träd.
Bänkar och blommor. Och en skorsten. Men vänta nu! Varför står det en skorsten i parken?

Skorstenen är en skulptur som heter Den tionde skorstenen och den är gjord av konstnären Jan Svenungsson. Han har byggt liknande skulpturer i flera olika länder och den första var tio meter hög. Efter det har han gjort dem en meter högre för varje gång. Den här, som är nummer tio, är nitton meter hög!

Marken som Uppsala ligger på består av ett tjockt lager av mjuk och halkig lera. Just här under parken är det mer än tjugofem meter lera och skulpturen skulle börja luta efter ett tag om man byggde direkt på marken (precis som lutande tornet i Pisa). Därför är skulpturen murad på en betongplatta som har trettiotvå meter långa järnpålar som går ner genom leran.

Tänk att kunna mura sådär runt. Och att få skulpturen smalare ju högre upp man kommer. Det måste vara svårt att göra. För att bygga den här skulpturen har konstnären haft hjälp av två proffsiga murare.

Skulpturen sticker upp direkt ur gräset. Det ser ut som om den växer som ett träd. Hur hög kan den i så fall bli?

Om det är sol ute är den ett perfekt solur, kanske världens största. Vad finns under skulpturen? Bor det någon där? Kanske skulpturen är ett torn med en lång spiraltrappa för småfolk inuti?

Det som är bäst med konst är att vi får fantisera och drömma. De mest konstiga saker kan hända. Till exempel kan en skorsten sticka upp mitt på en gräsmatta i en park. Bara så där.

Förresten!
I gräsmattan i Slottsbacken nedanför slottet finns en stenplatta där det står "I morgon kommer ett torn att byggas på den här platsen". Konstverket heter Fundament och är också gjort av Jan Svenungsson. Och tornet har fortfarande inte byggts där, men kanske i morgon?

Johanna Uddén