Jan Svenungsson

Jonasdottir, Yrr. "Konst fram och tillbaka",

in: Kristianstadsbladet, 25.9.2000


Take Away är ett projekt som ingår i Kulturbro 2000. Det är det enda arrangemanget som äger rum på själva Öresundsbron. Under tiden som tåget susar över sundet kan resenärer ta del av ett konstprojekt. Take Away handlar om möten. Två länder länkas samman med en bro, som genom sin fysiska existens bidrager till möten mellan två kulturer.
.....Fyra konstnärer deltager i projektet, Ebba Matz och Jan Svenungsson ifrån Sverige samt Niels Bonde och Erik A Frandsen ifrån Danmark. Konstnärerna har gjort var sin artist book eller som på svenska kan kallas konstnärsbok. En utställning i bokform. Konstnärerna har haft vardera 64 sidor att presentera en konstnärlig idé på. Böckerna delas kostnadsfritt ut till tågresenärer. Som namnet Take Away antyder kan resenärerna välja att ta med sig boken hem. Vill man ha en komplett samling, får man flitigt resa över sundet. De olika böckerna delas ut olika dagar. Det enda sättet att få tag på dem är på Öresundstågen och det kan vara värt ett par resor.
.....Jan Svenungssons bok Konst och arkitektur i Köpenhalmö är en bok full av ambitiösa teckningar. Här ser vi arkitektoniska miljöer och skulpturer. Man tror sig känna igen de avritade platserna, fast det är något som inte stämmer. Svenungssons miljöer existerar inte i verkligheten, precis som Köpenhalmö inte finns på kartan. Teckningarna liksom titeln är en blandning av två städer. En Malmöitisk skulptur är placerad Köpenhamnsk miljö och vice versa.
.....Ebba Matz har valt att presentera fotografier. De som har för vana att bläddra i böcker och tidskrifter bakifrån, börjar inte i fel ände i Ebba Matz bok A framför B. Boken bör läsas ifrån två håll. Här följer man två jag som möts i mittuppslaget. De är identiska i utseende men det är små materiella detaljer som skiljer dem åt. Samma kropp och ansikte placerade i liknande situationer, men de olika attributen gör att de får olika identiteter.
.....Den enda boken som innehåller text är Niels Bondes …, onsdag, torsdag, fredag, … Boken består av konstnärens avfotograferade filofax. Här kan man läsa hans anteckningar under juli och augusti 1998. Med hjälp av bokstäver och tecknade mönster organiserar han tid och rum på filofaxens begränsade tvådimensionella yta. Några fotografier visar hur anteckningarna har lett fram till utställning, där strukturerna brer ut sig i rummet. En tanke i bokform blir till ett fysiskt konstverk och hela konceptet blir ett nytt konstverk, åter i bokform.
.....Homework är namnet på Erik A. Frandsens bok. Den är som att bläddra i ett familjealbum utan att riktigt ha tillgång till innehållet. Fotografierna av familjen är inte framkallade, det är negativen man får se. De är uppblandade med teckningar där man endast får se konturerna av människor och miljö. Familjen är i centrum, föräldrar och barn i olika vardagliga situationer, i hemmet, på lekplatsen, på stranden. Boken lyckas inte riktigt fånga mitt intresse, jag har svårt att få grepp om idén och vad den har med konststnärsböcker på Öresundsbron att göra.
.....Take Away har också en förankring i stadsrummet. I de respektive städerna finns affischer och stortavlor utplacerade i det offentliga rummet, dessa upprepar och utvecklar de teman som finns i de respektive böckerna. Många tågresenärer möter konsten helt överraskande, andra kanske lockas till att åka över sundet i hopp om att få tillfälle att ta del av denna unika händelse. Valet att presentera en konstutställning i bokform är diskret och inte påträngande, resenärerna väljer själva i vilken utsträckning de tar del av projektet.

Yrr Jonasdottir