Jan Svenungsson"Stockholm", a book (and a project) made in collaboration with Ola Billgren


A book made together with Ola Billgren. It documents and discusses the collaborative photoworks of 1991. 11 photographs printed in 4-colour offset, with adjusted colour-scale. One text by Svenungsson and Billgren respectively. Size: 27,5 x19,5 cm. Edition 700. 44 pages. Bound in dark-blue linen cover. English translation by Lars Werdelin available in separate folder.
Publisher: Propexus. ISBN 91-87952-13-0

Foreword (in English):
"Tillsammans utförde vi fotoserien Stockholm 1991. Inför publiceringen i bokform av vårt gemensamma verk har vi skrivit var sin text under överenskommelsen att inte samordna våra utsagor. Vi har därför avstått från att sinsemellan diskutera innehållet i våra texter innan de låg färdiga. Inga ändringar har heller gjorts i efterhand.
Malmö/Stockholm hösten 1995"