Jan Svenungsson
My Man Rays

Mina Man Ray: 30 juni, 1979


" 'I paint what cannot be photographed, and I photograph what I do not wish to paint' är ett påstående Man Ray upprepade många gånger. Och: 'Whenever I make a decision or wish to follow a principle then I must change it the next day – I must do the contrary of what I said yesterday. In this way I maintain my freedom'.

Man Ray var en mästare i att formulera slogans för sin konst.

Som vore de ständigt nya fynd, återkommer dessa om och om igen i de ofta rätt tråkiga texter som skrivs om Man Ray idag.

När Man Ray ibland målade identifierbara vyer eller porträtt – använde han alltid fotografier som förlagor."

description | dates index | Mina Man Rays / My Man Rays | books and catalogues index | Skapandet av Man Ray (2004)
back back to indexpage forward