Jan Svenungsson
My Man Rays

Mina Man Ray: 27 februari, 1981


"Ofta återkommer en eller flera ledade trädockor som modeller för målningar, teckningar, objekt och fotografier. I en särskild serie om 27 fotografier har två dockor blivit subtilt modifierade. Den ena har försetts med en liten pinne; i den andra har ett hål borrats. I bilderna undersöker de kärlekens olika positioner. En text antyder att akten är incestuös – kanske kommer dockorna från samma träd."

description | dates index | Mina Man Rays / My Man Rays | books and catalogues index | Skapandet av Man Ray (2004)
back back to indexpage forward