Jan Svenungsson
My Man Rays

My Man Rays: 1989(?)


"Vad gör ett konstverk till konstverk?

I Man Ray's ateljé på rue Férou fanns vid hans död en mängd ting: Berömda målningar med etiketter från olika utställningar klistrade på baksidan; fotografier omsorgsfullt samlade i mappar och lådor; egendomliga föremål som blivit utsedda till "objekt", fått titel och signatur, och sedan hade blivit diskuterade i ett otal böcker; trasor som först använts till att torka penslar på, sedan ramats in och blivit konst.

Men där fanns också udda föremål som aldrig hade fått något namn; konstruktioner som aldrig definierats; pannåer som använts till att stryka av överflödig färg; kontaktkopior av negativ som aldrig blivit förstorade; förstoringar som aldrig blivit visade; korta filmfragment ingen visste existerade; streck dragna på papper i skissblock som inte innehåller en enda signatur – och kanske aldrig varit avsedda att få någon. Ingen vet. Ingen kommer att få veta.

Efter den 18 november 1976 finns ingen att fråga."

description | dates index | Mina Man Rays / My Man Rays | books and catalogues index | Skapandet av Man Ray (2004)
back back to indexpage forward