Jan Svenungsson
My Man Rays

Mina Man Ray: 23 mars, 1995


"Man Ray blev fotograf för att reproducera sina målningar. I egna ögon förblev han alltid målare. Han lyckades aldrig förlika sig med att fotografen blev mer beundrad.

Fotografen bär en epok i sina armar. Målaren bär sina bilder. Målarens bilder har endast undantagsvis blivit en del av epokens definition."

description | dates index | Mina Man Rays / My Man Rays | books and catalogues index | Skapandet av Man Ray (2004)
back back to indexpage forward