Jan Svenungsson

Kyander, Pontus. "En stad i magenta",

in: Sydsvenska Dagbladet, 22.8.1995Stockholm i tidig morgonsol: de långa skuggorna avtecknar sig med tydlig svärta och fasta konturer medan ljuset spelar över vatten och husfasader. Gatorna kring de välkända byggnaderna är i stort sett folktomma. Slottets blocklika monumentalitet avtecknar sig över Strömmen, och sett från motsatt håll ligger Nationalmuseum tryggt förtöjt bortanför vattnet och skärgårdsbåtarna.

Det är vackert, riktigt vykortsvackert. Vackrast av allt är nog Rosenbad med Stadshusets välkända silhuett i bakgrunden. Lätt, på samma gång som det är monumentalt, och om det inte varit för ett par av en tillfällighet neddragna små markiser över några fönster hade det nog också varit litet dött. Staden fastfrusen i fotografiets emulsionsskikt.

Stockholmskonstnären Jan Svenungsson har tagit bilderna åt sin äldre kollega Ola Billgren. Ursprungligen var det för omslaget till en telefonkatalog, men projektet växte av egen kraft vidare. Billgren har valt ut elva av bilderna och låtit kopiera dem i stort format och en intensiv röd färgton. Magenta. Redan ordet andas skönhet och auktoritet, och fotografierna påminner genom färgvalet och stadsmotiven om en period i Ola Billgrens eget måleri. Båda konstnärerna har bidragit med någonting, samtidigt som verket glidit iväg utanför deras fulla egna ansvar.

När sviten visades för några år sedan på Galleri Engström i Stockholm bildade de elva stora fotografierna grupper som omgav och omringade betraktaren. I Malmö Konsthalls "mellanrum" utgör de istället en lång svit längs den grå betongväggen. En bildsekvens, rentav en berättelse med en alldeles egen rytm och logik.

Men var finns berättelsens protagonist? Kanske är det staden själv, kanske är det du som betraktar bilden. De enskilda bildernas tomhet understryker helheten, samtidigt som en del av dem har en klassisk storhet som man känner igen från den allra tidigaste fotografikonsten. Då gjorde de långa exponeringstiderna det svårt att avbilda människor, medan husfasader och tomma gator enkelt lät sig fångas. Det var i stadens i morgonljus som fotografikonsten föddes, och i Svenungssons bilder har den återbördats till sitt ursprung.

Det berättande draget understryks ytterligare i den bok som utkommer i dagarna. Där skriver Svenungsson och Billgren var sin text med utgångspunkt från bilderna. "Stockholm" heter boken kort och gott, liksom utställningen. Det finns anledning att rekommendera båda.

Pontus Kyander