Jan Svenungsson

Moreau, Patric. "Det ofrivilliga konstbetraktandet",in: Hallands Nyheter, 10.1.2005Folkets dom är ofta hård. På Möjligheternas Torg i Skellefteå hittar man till exempel skulpturen som i folkmun kallas "Pitten på torget". Och i Gävle har "Gudinna vid hyperboreiskt hav" rätt och slätt bytt namn till "fnasket i plasket".

Det offentliga rummet har ett inbyggt problem: ingen har egentligen bett om vad som finns där. Att vistas utomhus är att bli drabbad av ett ofrivilligt betraktande, och just konst verkar vara det som rör upp flest känslor.

Konstnären Jan Svenungsson har länge arbetat med just allmänhetens förhållande till olika slags budskap, vare sig dessa är konst, offentlig information eller reklam. I ett offentligt konstprojekt 1993, kallat Spelets regler, satte Svenungsson upp fyra informationsskyltar på olika platser i Stockholms innerstad.

Ur olika vinklar visade skyltarna en bild av en skorsten som reste sig upp ur Strömmen, och hade en text som löd "I morgon påbörjas byggandet av en 24 m hög skorsten på den markerade platsen".

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Men framförallt var det just orden "i morgon" som ställde till en hel del problem - skylten hade ju inget exakt datum utmärkt! "I morgon" blev efter ett par dagar föremål för tolkning - kunde det vara så att arbetet med skorstenen hade blivit uppskjutet?

Svenungsson återvände till orden "i morgon" i ett offentligt uppdrag för Linköpings universitet 2000. På en gång- och cykelbana hade Svenungsson installerat sex fristående skulpturer som var och en föreställde ett ord. Tillsammans bildade de sex orden meningen "I morgon kommer något underbart att hända!"

Utsmyckningen för Linköpings universitet kan verka oskyldig, rent av positiv. Svenungssons verk talar om det underbara och gjuter på sitt eget vis förhoppningar i studenternas närmiljö. Trots det resulterade installationen i visst motstånd från universitetets campusråd - man menade att verket gav felaktiga signaler eftersom man på Linköpings universitet inte skjuter upp saker till morgondagen...

Folkets dom är ibland underbar.

Patric Moreau