Jan Svenungsson

Ohlsson, Stefan. "Jag vill göra en berättelse i bilder som långsamt framträder för betraktarna", in: Fotografisk Tidskrift, # 5, 2000


På en av väggarna i Södertörns högskola sitter ett tiotal fotografier. De är infogade i små nischer i väggen, exakt bestämda efter bildernas storlek. Bilderna är tagna i Berlin av Jan Svenungsson, konstnär och professor i fotografi vid Högskolan för fotografi i Göteborg.

- Norrköpings konstmuseum bad mig delta i grupputställningen "Brytningstider". Jag hade flyttat till Berlin och beslutade att fotografera i den miljö jag befann mig i, med de spår som finns där från staden före världskrigen, spåren från Tredje riket, Östtyskland och det återförenade Tyskland. Det fanns också en atmosfär i den miljö jag rörde mig som jag associerade till målaren de Chiricos stadslandskap, berättar Jan Svenungsson.

- Jag började fotografera mycket exakt, välexponerade och skarpa bilder tagna med storformatskamera. Efter hand började jag arbeta mer slumpmässigt och okontrollerat. I utställningen finns det bilder av båda sorter för att skapa en rytm och spänning mellan ordning och kaos, mellan kontroll och slump.
På utställningen såg Catharina Gabrielsson, arkitekt och projektledare vid Statens konstråd, bilderna. Hon arbetade då med den konstnärliga utsmyckningen av Södertörns högskola och frågade Jan om han kunde anpassa bilderna till en vägg som fanns utanför en av föreläsningssalarna på skolan.

- Det är annorlunda att arbeta med en tillfällig utställning än att göra en del i en byggnad där människor ska möta dessa bilder varje dag under flera år. Jag vill göra en berättelse i bilder som långsamt framträder för betraktarna, säger Jan Svenungsson.

- Men jag har valt att visa samma bilder i ungefär samma ordning här som i Norrköping. För att skapa en auktoritet och tyngd hos bilderna föreslog jag att man skulle bygga små nischer för mina bilder. Bilderna sitter jäms med väggen och känns på så sätt som en del av huset, inte något som snabbt kan tas ner och ersättas.

Bilderna varierar i storlek mellan 19 x 24 cm och 110 x 140 cm. De är framställda från inskannade färgkopior, utkörda på Cibachromepapper i en Durst Lambda och monterade mellan plexiglas och aluminium.

- Det har varit viktigt att arbeta med material med god hållbarhet och hög fotografisk kvalitet, eftersom jag här vill att bildernas fotografiska kvaliteter bevaras. Med silikonmonterade bilder på plexiglas skapas ett djup i bilderna som jag gillar.

Stefan Ohlsson